Ontdekken of schrijven bij je past? Probeer de minicursus!

Privacyverklaring

Privacy vinden wij belangrijk. Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel waartoe zij verstrekt zijn, in overeenstemming met de AVG.

Schrijf je Rouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.schrijfjerouw.nl

Roerdomp 2

8131 HE  WIJHE

06-22733424

Arianne Wennekes is als beheerder van www.schrijfjerouw.nl verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Wat verwerken wij?

Schrijf je Rouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Dit kan gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Waarom verwerken wij?

Schrijf je Rouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Correcte afhandeling van jouw betaling 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het boeken en soepel laten verlopen van afspraken
 • Verzenden van de inspiratiemail of digitale producten, enkel na toestemming door inschrijving of aanschaffing van digitale producten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Schrijf je Rouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte. 

 

Schrijf je Rouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 • Factuurgegevens blijven volgens de wettelijke termijn bewaard.
 • Ingevulde gegevens op het contactformulier blijven gedurende het contact bewaard. Is er geen contact meer, worden de gegevens binnen twee maanden verwijderd.
 • Ingevulde gegevens in de digitale agenda worden bewaard gedurende het contact. Volgt er binnen 1 jaar geen afspraak meer, worden zij verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schrijf je Rouw deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schrijf je Rouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schrijf je Rouw jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming of doordat jij je zelf actief inschrijft en jouw gegevens invult.

Naam Doel Gegevens
Setmore Boeking & contact Ingevulde gegevens (naam en mail verplicht)
LaPosta Online programma, inspiratiemail Naam en mailadres
Jouwweb Facturen Adresgegevens
Jouwweb Contact(formulier) Naam, mail, telefoonnummer
Jouwweb webmail Mailcontact Verstrekte gegevens in en tijdens contact
MyParcel Adresgegevens Verzending pakketten

Cookies

Schrijf je Rouw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Schrijf je Rouw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om te analyseren hoe de website zo ideaal mogelijk ingericht kan worden en om te analyseren of bezoekers via een facebookadvertentie op de website terechtkomen overgaan tot een aankoop. Dit zodat wij onze advertenties op de juiste manier kunnen inrichten en ons bereik kunnen vergroten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schrijf je Rouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schrijfjerouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schrijf je Rouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Schrijf je Rouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schrijfjerouw.nl